Zespół projektowy

Kierownik OP „Line102.ua”

Oleg Wozniak

Dyrektor wykonawczy ZUCZ

Oksana Zayats

dr Paweł Trefler

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Europy Wschodniej w Przemyślu

Lesiv Ylia.jpg

Kierownik projektu

Julia Lesiv

Koordynator projektu

Dmitryi Yakimets

dr Sławomir Solecki

Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu